نویسنده = موسی بندک
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 241-254

موسی بندک؛ پریسا نهاوندی؛ سعید عبدالملکی؛ سعید منشادی


شماره‌های پیشین نشریه