نویسنده = محمود محبی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط سرسختی ذهنی و مهارت‌های روانی در تکواندوکاران غیرنخبه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 262-271

سحر زارعی؛ زهرا سلمان؛ محمود محبی