نویسنده = محمد سیاوشی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی تعالی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از طریق توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 32-44

باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ محمد سیاوشی؛ حسین عامریان