نویسنده = سمانه خلیلی راد
تعداد مقالات: 2
1. اولویت بندی موانع مشارکت در فعالیت بدنی دختران نوجوان و ارتباط آن با انگیزه تحصیلی و افسردگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سمیه فرزانه؛ سمانه خلیلی راد؛ رزا رهاوی


2. تاثیر خودگفتاری آموزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال با درجاتی از پیچیدگی و دشواری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-115

محمد رضا صادقیان شاهی؛ رزا رهاوی؛ سمانه خلیلی راد