نویسنده = بهروز عبدلی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آرام‌سازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی نوجوانان دختر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 237-245

مژگان رودسرابی؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی