نویسنده = مهناز گل گلی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و سطح‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری ـ تفسیری (ISM)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 89-100

مهناز گل گلی؛ محمد کشتی دار؛ زهرا سادات میرزازاده