کلیدواژه‌ها = پارکینسون
تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت‌ هماهنگی دستی در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون

دوره 2، شماره 3، مهر 1398، صفحه 211-218

محمد رستمی پور؛ زهرا گلزاری؛ الهه صالح طریق