کلیدواژه‌ها = کودکان
مقایسه اثربخشی بازی‌های چالشی و غیر چالشی برانگیزش مشارکتی کودکان پیش‌دبستانی‎

دوره 4، شماره 3، مهر 1400

هنگامه پایاب؛ سیدکاظم موسوی ساداتی؛ کیوان ملانوروزی


مقایسه تاثیر مداخلات مبتنی بر فعالیت حرکتی، مشارکت ورزشی، تبحر حرکتی و تعادل نوجوانان با اختلال هماهنگی رشدی

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 349-360

سامان پورمیرزابیگی نایینی؛ دکتر عبدالله قاسمی؛ کیوان ملانوروزی


تاثیر کلیشه وزن بر یادگیری یک مهارت حرکتی ورزشی در کودکان

دوره 2، شماره 3، مهر 1398، صفحه 230-240

محمد حسین زمانی؛ ایوب هاشمی؛ حمیده عبدل زاده؛ سید مجتبی حسینی