کلیدواژه‌ها = تمرینات ثبات مرکزی
تعداد مقالات: 1
1. اثر یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت و تعادل پویا و ایستای بازیکنان تنیس

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 451-459

رامین منصوری؛ زهرا نظری؛ سمانه صفری حسن آبادی؛ ابراهیم برارپور