کلیدواژه‌ها = کلید واژه‌ها: تصویرسازی حرکت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 3-11

محمد مرادی نورآبادی؛ مهدی سهرابی؛ بهمن حسنوند