کلیدواژه‌ها = سرسختی ذهنی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی و خشم رقابتی و پرخاشگری دو و میدانی کاران نخبه ایرانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 401-408

هیلدا غلامیان؛ نسترن نصیری؛ حسن غرایاق زندی


2. مقایسه سرسختی ذهنی وهوش هیجانی کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 431-439

محمدرضا ویس مرادی؛ حسن غرایاق زندی؛ علی اکبرنژادقره لو؛ محمد رضا هاشمی


3. مقایسۀ پرخاشگری و خشم رقابتی و سرسختی ذهنی زنان و مردان دو و میدانی کار نخبه ایرانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 441-449

نسترن نصیری؛ هیلدا غلامیان؛ محبوبه غیور نجف آبادی


4. رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به نفس زنان و مردان ورزشکار نخبه رشته های انفرادی و تیمی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 293-302

هدیه دباغ؛ بهنام قابل دمیرچی؛ حسن غرایاق زندی؛ غزل خانجانی


6. ارتباط سرسختی ذهنی و مهارت‌های روانی در تکواندوکاران غیرنخبه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 262-271

سحر زارعی؛ زهرا سلمان؛ محمود محبی