کلیدواژه‌ها = تعهد ورزشی
کووید-19 و تأثیر قرنطینه ناشی از آن بر پدیده های روانشناختی: اعتیاد به تمرین و تعهد ورزشی ورزشکاران حرفه ای

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 275-282

بهنام قابل دمیرچی؛ غزل خانجانی؛ هدیه دباغ؛ حسن غرایاق زندی