کلیدواژه‌ها = آمیخته بازاریابی
تدوین مضامین تعالی استراتژیک فوتبال خراسان شمالی با رویکرد آمیخته بازاریابی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 107-115

سید محمد امیری؛ سید مرتضی عظیم زاده


مقایسه آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 283-298

رضا حیدری؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی