دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

investigating the effects of Covod-19 outbreak on national and international sporting events and competitions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

احسان اسداللهی؛ رضا حیدری؛ محترم یزدانیان؛ طلیعه کفشدار طوسی


مقایسه اثربخشی استراتژی منابع انسانی، تصمیم گیری اخلاقی بر ساختار و عملکرد سازمانی اداره های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

بهزاد زارعیان مراد آبادی


بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خود شفقت ورزی بر شفقت ورزی و ذهن آگاهی ورزشکاران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

رضا رضائی؛ حسن غرایاق زندی


تدوین سند راهبردی ورزش استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

احمد ترخان


تاثیر تمرینات اصلاحی با کش ترابند بر طول عضله پکتورالیس مینور، انعطاف پذیری کمربند شانه و شاخص‌ های ریوی دختران با شانه جلو آمده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

مهتاب نجفی؛ الهام شهاب پور


نیمرخ انگیزشی تکواندوکاران موفق ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

محمود محبی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری


فراتحلیل عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

پریوش حسینی؛ طیبه زرگر؛ مظفر یکتایار؛ گلاله حسینی


مقایسه و رابطه هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی در کارکنان نظامی ورزشکار و غیرورزشکار: توسعه یک مدل معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

سید مجتبی حسینی؛ محمد حسین زمانی؛ احمد دژاهنگ؛ محسن بهراد نسب؛ محمد علی صاحبکاران


تأثیر تصویرسازی فعالیت بدنی بر درک فشار خستگی و انرژی مصرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

حسن غرایاق زندی؛ رامین منصوری کلاش؛ داود محمدولی پورهریس؛ سعید احمدزاده


ارائه مدل عوامل موثر بر جذب بازیکنان توسط مدارس فوتبال ) مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

حمیدرضا کامل عباسی؛ احسان اسداللهی


مقایسه و تجزیه و تحلیل کینماتیکی ضربه مینی گلف در بازیکنان مبتدی و ماهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

زهرا منصورجوزان؛ محمد مهدی امینی؛ زهرا آقایی بجستان


تاثیر یک دوره برنامه اسپارک بر خودپنداره بدنی و مهارت‌های بنیادی دختران دوره ابتدایی دارای ‏اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

سلیمه عباسی؛ فرزانه داوری


پیش‌بینی نشانه های اضطراب والدین دارای کودک اوتیسم بر اساس معنویت، باورهای فراشناختی و تنظیم هیجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

سارا رهنما


شناسایی و اولویت بندی فرصت های بازاریابی گردشگری ورزشی شهرستان درگز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

معصومه حسنی؛ احسان اسداللهی؛ حسن فهیم دوین


مقایسه اثر آموزش خطی و غیر خطی بر تعادل ایستا و پویای دانش‌آموزان دختر 7 تا 9 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

فاطمه کردی


تاثیر تمرینات عملکردی ‏شدید بر توان بی هوازی و خستگی زنان دارای اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1401

فاطمه صادقی جندانی؛ اکبر اعظمیان جزی؛ بنفشه محمدی


تاثیر ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MSPE) بر مهارت‌های ذهنی، اضطراب رقابتی ورزش و عملکرد مهارتی فوتبالیست‌های نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1401

صالح معظم؛ محمدتقی اقدسی؛ حسن غرایاق زندی؛ فریبا ملائی زنگی