دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی ارتباط بین خودپندارۀ بدنی و موفّقیت ورزشی با حس حرکت در رشته‌های والیبال، بدمینتون و کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

حسن خلجی؛ محمد مرادی نورآبادی؛ علیرضا بهرامی


2. اثر خستگی بر مبادله سرعت- دقت در شاخص‌های دشواری مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1399

بهاره رستمی


3. تاثیر هشت هفته تمرینات ادراکی-حرکتی بر بهبود تعادل ایستای تکواندوکاران دختر و پسر 8-6 سال شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

مهسا یوسفشاهی


4. شناسایی و اولویت‌بندی موانع کارآفرینی در ورزش با استفاده از روش ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

میرابراهیم حسینی؛ فاطمه مرادی برزل آباد؛ معصومه بزدی لنگری؛ علی ملکی؛ پروین شوشی نسب


5. رابطه میزان گرایش به بازی های رایانه ای با رشد حرکتی کودکان 10-8 سالۀ استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

حمید گل دوست


6. عوامل مرتبط با ویژگی‌های روان‌سنجی تسهیلات کار انعطاف‌پذیر در سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

رضا نیک بخش؛ عاطفه فتحی؛ اکبر آفرینش خاکی؛ فریده شریفی فر


7. مدل ساختاری جهت گیری های راهبردی و عملکرد تجاری سازی محصولات جدید ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ محمدرضا میری؛ احمد رجبی


8. بررسی اولویت بندی منابع مالی ، تجهیزات و امکانات ورزشی در ارتقاء ورزش قهرمانی(مطالعه موردی استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

محمد سعید کیانی؛ شهاب بهرامی


9. تأثیر تمرینات اینتروال با شدت بالا بر سطوح انسولین، گلوکز و مقاومت به انسولین در مردان میانسال دارای اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

علیرضا قدمخیری؛ مریم عباسی؛ محمدرضا یوسفی


10. ارتباط پرخاشگری کلامی مربی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران نوجوان: نقش واسطه ای سرسختی ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

آتنا غرایاق زندی؛ سحر زارعی