دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارتباط بین روابط اجتماعی، استفاده از رسانه ها و پایگاه اجتماعی – اقتصادی با اعتماد اجتماعی بین دبیران زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

لیلا باوند پور


2. ارتباط سرسختی ذهنی و مهارت‌های روانی در تکواندوکاران غیرنخبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

سحر زارعی؛ زهرا سلمان؛ محمود محبی


3. تأثیر چهار هفته تمرینات اصلاحی و الاستیک باند بر زاویه کرانیوورتبرال گردنی و فاکتورهای منتخب سردردهای گردنی در زنان شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1398

عبدالحمید دانشجو؛ اسماء شمس الدینی فرد؛ منصور صاحب الزمانی


4. رابطة نگرش نسبت به درس تربیت بدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی مدارس در میان دانش آموزان اقلیم کردستان عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

محمد سعید کیانی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ لیلا نظری؛ نبیل موسی


5. تأثیر آموزش نوروفیدبک و دستورالعمل های کانون توجه بر دقت و مسافت پرتاب فریزبی بازیکنان مبتدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

ناهید شتاب بوشهری


6. مقایسه آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

رضا حیدری؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


7. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی و کاهش قلدری دانش آموزان ورزشکار مقطع متوسطه اول شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

موسی بندک؛ مریم بهادری؛ شهرزاد ریگی


8. آیا بین جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در رشته‌های تیمی و انفرادی رابطه‌ای وجود دارد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

محمدهادی رسالتی؛ محبوبه غیور؛ مریم رضایی


9. مقایسه تاثیرتمرین مهارتهای باز و بسته بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

محمد جلیلوند؛ رضوان سوری


10. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف پروپولیس بر پراکسیداسیون لیپیدی بر روی مردان چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1398

بهمن حسنوند


شماره‌های پیشین نشریه