دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارتباط بین روابط اجتماعی، استفاده از رسانه ها و پایگاه اجتماعی – اقتصادی با اعتماد اجتماعی بین دبیران زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

لیلا باوند پور


2. ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1398

لیلی قربانی مورینه؛ فرهاد خداداد کاشی؛ علی باقر نظریان


3. ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1398

حمید رضا صادقی پور؛ علی باقر نظریان؛ عبدالصالح زر


شماره‌های پیشین نشریه