دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. investigating the effects of Covod-19 outbreak on national and international sporting events and competitions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

احسان اسداللهی؛ رضا حیدری؛ محترم یزدانیان؛ طلیعه کفشدار طوسی


2. مقایسه اثربخشی استراتژی منابع انسانی، تصمیم گیری اخلاقی بر ساختار و عملکرد سازمانی اداره های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

بهزاد زارعیان مراد آبادی


3. رابطه فعالیت بدنی و تربیت اخلاقی با خلق و خو و پرخاشگری دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

مهدی خزایی؛ مهدی حقیقی؛ معصومه جوادی؛ فتانه مرادی