دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خود شفقت ورزی بر شفقت ورزی و ذهن آگاهی ورزشکاران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

رضا رضائی؛ حسن غرایاق زندی