تعداد مقالات: 88
27. پیش‌بینی تعالی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از طریق توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 32-44

باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ محمد سیاوشی؛ حسین عامریان


28. مقایسه کیفیت زندگی کاری و امید به زندگی با رضایتمندی شغلی در بین معلمان معلول جسمی حرکتی و عادی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 111-119

سعید رستمی؛ حامد میرزایی شریفی؛ محمد جهانی منفرد


31. تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت‌ هماهنگی دستی در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 211-218

محمد رستمی پور؛ زهرا گلزاری؛ الهه صالح طریق


32. تأثیر آموزش نوروفیدبک و دستورالعمل های کانون توجه بر دقت و مسافت پرتاب فریزبی بازیکنان مبتدی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 299-316

مریم احمدی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ محمد رضا دوستان


36. تاثیر دلبستگی‌های گرایشی و رفتاری در سلامت روان از منظر آیات و روایات، موردپژوهی: دانشجویان دانشگاه قم

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 120-137

دکتر مهدی باکویی؛ سیده راضیه پورمحمدی؛ محمود ایزدی


39. سرمایه روان شناختی، مبنای مزیت رقابتی دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 223-230

اکرم پور رضاییان؛ بهروز زینتی؛ مریم غلامی غلباغی؛ شبنم امیری


42. تأثیر هشت هفته تمرینات واقعیت های مجازی و مکمل اسپیرولینا بر سطح کلسترول، LDL، HDL زنان چاق

دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 53-60

ناهید حاجی قربانی؛ سیده فاطمه تقوی؛ زهرا نصرتی


43. تبیین الگوی ارتباطی کیفی مهارت های عملکرد و مدیریتی داوران کشتی با شاخص های شخصیتی آنان

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 61-74

حجت حسین اوغلی؛ محمد سیاوشی؛ عبدالمهدی نصیرزاده


44. رابطه سلامت خانواده پدری ،عملکرد خانواده با سبک های هویت در نوجوانان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 138-148

طوبی حاصلی آزاد؛ دکتر مختار عارفی


45. ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 150-160

لیلی قربانی مورینه؛ فرهاد خداداد کاشی


46. تاثیر کلیشه وزن بر یادگیری یک مهارت حرکتی ورزشی در کودکان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 230-240

محمد حسین زمانی؛ ایوب هاشمی؛ حمیده عبدل زاده؛ سید مجتبی حسینی


47. مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات مکنزی و برنامه آموزشی سلامت کمر بر بیماران دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 231-244

مریم مزیدی؛ بهروز خداداد؛ الهام شهاب پور؛ مسعود خرسندی کلور


48. رابطه بین جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در رشته‌های تیمی و انفرادی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 330-337

محبوبه غیور؛ محمدهادی رسالتی؛ مریم رضایی


49. بررسی ارتباط بین خودپندارۀ بدنی و موفّقیت ورزشی با حس حرکت در رشته‌های والیبال، بدمینتون و کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

حسن خلجی؛ محمد مرادی نورآبادی؛ علیرضا بهرامی