دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1398 
6. ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 150-160

لیلی قربانی مورینه؛ فرهاد خداداد کاشی؛ علی باقر نظریان