نویسنده = فرهاد خداداد کاشی
ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 150-160

لیلی قربانی مورینه؛ فرهاد خداداد کاشی