نویسنده = فرشید طهماسبی
مقایسه مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان 7 تا 9 سال اقوام ایرانی: یک مطالعه میان فرهنگی

دوره 2، شماره 3، مهر 1398، صفحه 200-210

فرشید طهماسبی؛ فرزانه حاتمی؛ مجید محمدی