نویسنده = محمد کشتی دار
بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در سازمان های ورزشی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 163-173

مهدی بارانی؛ مهدی طالب پور؛ محمد کشتی دار


شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ‌های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 65-87

فرزانه اویسی ثانی؛ محمد کشتی دار؛ مهدی طالبپور