نویسنده = فرهاد قدیری
مقایسه تأثیر بازی‌های بومی محله‌ای و مداخلات منتخب حرکتی بر عزت‌نفس دختران چاق سنین پیش‌دبستان شهر تهران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 103-112

فاطمه نخستین عابد شام اسبی؛ بهزاد محمدی اورنگی؛ رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری