نویسنده = حسن غرایاق زندی
تأثیر تصویرسازی فعالیت بدنی بر درک فشار خستگی و انرژی مصرفی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-11

حسن غرایاق زندی؛ رامین منصوری کلاش؛ داود محمدولی پورهریس؛ سعید احمدزاده


نیمرخ انگیزشی تکواندوکاران موفق ایرانی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 53-64

10.22034/jmbs.2022.154903

محمود محبی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری


بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی و خشم رقابتی و پرخاشگری دو و میدانی کاران نخبه ایرانی

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 401-408

هیلدا غلامیان؛ نسترن نصیری؛ حسن غرایاق زندی


کووید-19 و تأثیر قرنطینه ناشی از آن بر پدیده های روانشناختی: اعتیاد به تمرین و تعهد ورزشی ورزشکاران حرفه ای

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 275-282

بهنام قابل دمیرچی؛ غزل خانجانی؛ هدیه دباغ؛ حسن غرایاق زندی


رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به نفس زنان و مردان ورزشکار نخبه رشته های انفرادی و تیمی

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 293-302

هدیه دباغ؛ بهنام قابل دمیرچی؛ حسن غرایاق زندی؛ غزل خانجانی


ارتباط بین اضطراب صفتی رقابتی با آسیب بازیکنان لیگ بیس بال ایران

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 275-282

محمدحسین آرچین؛ محسن باقرزاده؛ حسن غرایاق زندی