کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
رابطه فعالیت بدنی و تربیت اخلاقی با خلق و خو و پرخاشگری دانش آموزان

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 309-320

مهدی خزایی؛ مهدی حقیقی؛ معصومه جوادی؛ فتانه مرادی


بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی و خشم رقابتی و پرخاشگری دو و میدانی کاران نخبه ایرانی

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 401-408

هیلدا غلامیان؛ نسترن نصیری؛ حسن غرایاق زندی


مقایسۀ پرخاشگری و خشم رقابتی و سرسختی ذهنی زنان و مردان دو و میدانی کار نخبه ایرانی

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 441-449

نسترن نصیری؛ هیلدا غلامیان؛ محبوبه غیور نجف آبادی


تعیین اثربخشی بازی درمانی بر پرخاشگری، استرس و اضطراب کودکان

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 116-125

کوروش گودرزی؛ سارا مریدیان؛ مهدی روزبهانی