کلیدواژه‌ها = سالمندان
بررسی رابطه مثبت‌اندیشی، میزان تاب‌آوری و رضایت از زندگی در سالمندان شهر شیراز

دوره 2، شماره 3، مهر 1398، صفحه 255-261

زهرا طاهرخانی؛ محمد حسین کاوه؛ ارش مانی؛ لیلا قهرمانی