کلیدواژه‌ها = امید به زندگی
بررسی کیفیت و امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه: با نقش میانجیگری مشارکت ورزشی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 161-168

مجید محمدی؛ محمود شیخ؛ پویان پورحسن؛ فاطمه ممبینی


مقایسه کیفیت زندگی کاری و امید به زندگی با رضایتمندی شغلی در بین معلمان معلول جسمی حرکتی و عادی

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 111-119

سعید رستمی؛ حامد میرزایی شریفی؛ محمد جهانی منفرد