کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی با وفاداری در مشتریان باشگاه‌های خصوصی شهر تهران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-10

آرش کریمی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان فرح آبادی