کلیدواژه‌ها = خستگی
تاثیر تمرینات عملکردی ‏شدید بر توان بی هوازی و خستگی زنان دارای اضافه وزن

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 153-161

فاطمه صادقی جندانی؛ اکبر اعظمیان جزی؛ بنفشه محمدی


تأثیر تصویرسازی فعالیت بدنی بر درک فشار خستگی و انرژی مصرفی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-11

حسن غرایاق زندی؛ رامین منصوری کلاش؛ داود محمدولی پورهریس؛ سعید احمدزاده