کلیدواژه‌ها = سازمان های ورزشی
نقش ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

منیره بابایی؛ محبوبه بهرامی نژاد


فراتحلیل عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمان‌های ورزشی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 27-39

پریوش حسینی؛ طیبه زرگر؛ مظفر یکتایار؛ گلاله حسینی