بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار

دوره 1، شماره 1، تیر 1397، صفحه 3-11

محمد مرادی نورآبادی؛ مهدی سهرابی؛ بهمن حسنوند


تاثیر تمرینات وی فیت بر ویژگی های فراشناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

دوره 2، شماره 3، مهر 1398، صفحه 177-188

ایوب هاشمی؛ محمود شیخ؛ داود حومنیان؛ فضل الله باقرزاده


تاثیر دو ماه آموزش بازی هندبال بر میزان خلاقیت دانش آموزان پسر 7 تا 8 سال شهرستان دزفول

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 183-195

محمد حسین صائمی نیا؛ مهدی روزبهانی؛ محمد جلیل وند


نقش اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی- هیجانی بر تبحر حرکتی کودکان 9 تا 11 ساله

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 10-20

علی مصطفائی؛ انور نیک نام؛ ناصر مهری نژاد؛ موسی بندک


رابطه‌ بین ناهنجاری‌های جسمی و آسیب‌های حرکتی در دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی

دوره 1، شماره 1، تیر 1397، صفحه 12-17

باقر مهری نژاد؛ حمید فروغی پور؛ رضا صابونچی


اثرات تمرین های مقاومتی حاد بر سطوح آدیپونکتین در مردان جوان و میانسال

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 20-13

شهین درخشانی؛ حسن فرجی؛ فرامرز هوشیاری


تاثیر خودگفتاری آموزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال با درجاتی از پیچیدگی و دشواری

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 105-115

محمد رضا صادقیان شاهی؛ رزا رهاوی؛ سمانه خلیلی راد


رابطة نگرش نسبت به درس تربیت بدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی مدارس در میان دانش آموزان اقلیم کردستان عراق

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 272-282

محمد سعید کیانی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ لیلا نظری؛ نبیل موسی


اثربخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان در کنترل خشم و کاهش تکانشگری نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 97-110

سجاد ناصری نیا؛ محمد مهدی سهرابی فرد؛ دکتر محمد دکتر حاتمی؛ آذر صمدی فر


تعیین اثربخشی بازی درمانی بر پرخاشگری، استرس و اضطراب کودکان

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 116-125

کوروش گودرزی؛ سارا مریدیان؛ مهدی روزبهانی


مقایسه مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان 7 تا 9 سال اقوام ایرانی: یک مطالعه میان فرهنگی

دوره 2، شماره 3، مهر 1398، صفحه 200-210

فرشید طهماسبی؛ فرزانه حاتمی؛ مجید محمدی