دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه اثربخشی استراتژی منابع انسانی، تصمیم گیری اخلاقی بر ساختار و عملکرد سازمانی اداره های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

بهزاد زارعیان مراد آبادی


تاثیر تمرینات اصلاحی با کش ترابند بر طول عضله پکتورالیس مینور، انعطاف پذیری کمربند شانه و شاخص‌ های ریوی دختران با شانه جلو آمده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

مهتاب نجفی؛ الهام شهاب پور


تاثیر تمرینات هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد بزرگسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

حسن وادی خیل؛ مهدی تاراجیان


بررسی تأثیر ویژگی‌ اینفلوئنسر‌های رسانه‌های اجتماعی فروشگاه‌های ورزشی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی دوستی ادراک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

غلامرضا کنارکردی؛ دنیا باوی


طراحی مدل توسعه شایستگی‌های موثر بر عملکرد شغلی مربیان والیبال عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

فرات موسی امین؛ علیرضا زمانی نوکاآبادی


تاثیر تبلیغ باشگاه های های ورزشی در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر رفتار مشتریان ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

محبوب شیخعلی زاده؛ زهرا سلطانی


تدوین مدل کارایی گردشگری دوچرخه‌سواری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

علیرضا احمدجوشقانی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ حمید سجادی هزاوه