تاثیر بازی های مبتنی بر مهارت حرکتی بنیادی بر مهارت های ادراکی حرکتی کودکان پسر 10 ساله

دوره 5، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 304-395

محمد حسین زمانی؛ مصطفی طاهری نسب؛ مهدی فاخر


اثربخشی آموزش مؤلفه‌های همدلی بر سازگاری و مهارت‌های اجتماعی کودکان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 305-315

سهیلا حسین پور؛ سارا ملک‌محمدی؛ فرشته افکاری


رابطه فعالیت بدنی و تربیت اخلاقی با خلق و خو و پرخاشگری دانش آموزان

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 309-320

مهدی خزایی؛ مهدی حقیقی؛ معصومه جوادی؛ فتانه مرادی


بررسی نقش بازاریابی الکترونیکی بر رضایت و قصد خرید مشتریان فروشگاه‌های ورزشی

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 312-329

حسام صفخانی؛ وحید صمیمی؛ آرزو صادقی‌نیا؛ حامد کریمی


مقایسه تاثیر مداخلات مبتنی بر فعالیت حرکتی، مشارکت ورزشی، تبحر حرکتی و تعادل نوجوانان با اختلال هماهنگی رشدی

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 349-360

سامان پورمیرزابیگی نایینی؛ دکتر عبدالله قاسمی؛ کیوان ملانوروزی


راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 361-371

حامد کریمی؛ محمد آمره؛ ایمان حسنوند؛ کاظم سیف پور


تأثیر تمرین مهارت‌های حرکتی باز و بسته بر توجه پایدار کودکان طیف اتیسم با عملکرد بالا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

احد موسی پور؛ فرزاد ملکی؛ فرناز ترابی


تأثیر دو نوع موسیقی کارکردی و تحریک‌کننده‌ی امواج مغزی بر تسریع بازیافت پس از تمرین شدید در دانشجویان پسر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

میلاد خردپور


نقش پیش‌بین سبک‌های دفاعی و خودشناسی انسجامی در تکانشگری نوجوانان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

سپیده علمی؛ انسیه صادقی


تدوین الگوی نقش سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر شادکامی دانشجویان با تاکید بر فعالیت های ورزشی مطالعه موردی ( دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

علی کریمی؛ ارسلان چوکی؛ احدیه صادقی؛ حسن علیجانی


نقش ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

منیره بابایی؛ محبوبه بهرامی نژاد


تدوین سند راهبردی ورزش استان ایلام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

احمد ترخان


تاثیر تمرینات اصلاحی با کش ترابند بر طول عضله پکتورالیس مینور، انعطاف پذیری کمربند شانه و شاخص‌ های ریوی دختران با شانه جلو آمده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

مهتاب نجفی؛ الهام شهاب پور


شناسایی و اولویت بندی فرصت های بازاریابی گردشگری ورزشی شهرستان درگز

دوره 2، شماره 4، دی 1398

معصومه حسنی؛ احسان اسداللهی؛ حسن فهیم دوین


طراحی مدل توسعه شایستگی‌های موثر بر عملکرد شغلی مربیان والیبال عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

فرات موسی امین؛ علیرضا زمانی نوکاآبادی


اثر عوامل زمینه ای و راهبردی بر سیستم های مانا در ساختار سازمانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 3، دی 1402

10.22034/jmbs.2024.434933.1192

نوروز مرادی؛ عباس خدایاری؛ پریوش نوربخش؛ حسین عبدالملکی


تحلیل رفتارهای ضداجتماعی در بازیکنان مرد فوتسال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22034/jmbs.2024.442906.1197

حسام الدین میرصمدی؛ حبیب محمدپور یقینی؛ حمید جنانی؛ جعفر برقی مقدم