درباره نشریه

 این فصلنامه  با رویکرد علمی است که به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف علوم ورزشی و روانشناسی  انتشار می یابد. 

 امید است با انتشار این مجله گامی نوین در جهت توسعه و بهبود علمی و عملی در حوزه علوم ورزشی و ورزش های همگانی  برداشته شود و زمینه های پیشرفت روزافزون ایران عزیزمان را فراهم کنیم.

به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشریه علوم حرکتی و رفتاری به زبان فارسی و انگلیسی به شماره 82502 مورخ 1397/04/25 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و صادر شده است.

 مجله علوم حرکتی و رفتاری برای داوری و چاپ مقاله هزینه دریافت می نماید که به شرح زیر می باشد:
بدینوسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می­رساند  برای انجام مراحل داوری هر مقاله که به این مجله برای بررسی و داوری ارسال شود، مبلغ 150،000 تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) دریافت خواهد شد. همچنین درصورت پذیرفته شدن هر مقاله جهت چاپ، مبلغ 150،000 تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) دیگر برای تأمین بخشی از هزینه­ های چاپ از نویسنده (گان) دریافت خواهد شد. به عبارت دیگر برای بررسی و چاپ مقالات پذیرفته شده مبلغ 3۰۰,۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) از نویسندگان دریافت خواهد شد لازم به ذکر است این مبلغ به شماره حساب جاری 0341977327000  و یا شماره کارت 6037997399233429 نزد بانک ملی،  به نام صاحب امتیاز مجله واریز نموده و اصل فیش آن را به صورت فایل ضمیمه بر روی پرونده آپلود نمایید.