نویسنده = ناصر مهری نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 272-285

موسی بندک؛ پریسا نهاوندی؛ ناصر مهری نژاد؛ سعید عبدالملکی؛ سعید منشادی


شماره‌های پیشین نشریه