نویسنده = زهرا گلزاری
تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت‌ هماهنگی دستی در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون

دوره 2، شماره 3، مهر 1398، صفحه 211-218

محمد رستمی پور؛ زهرا گلزاری؛ الهه صالح طریق


تاثیر تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اختلال پردازش شناختی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 169-176

زهرا گلزاری؛ هنگامه پارسا ضیابری؛ محمد رستمی پور