نویسنده = مریم کرمی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سلامت روانی، هوش هیجانی و رضایت از زندگی والد بر پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی

دوره 4، شماره 1، بهار 1400

ابراهیم یعقوب زاده؛ مریم کرمی؛ منصوره درگی