کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
مقایسه سرسختی ذهنی وهوش هیجانی کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 431-439

محمدرضا ویس مرادی؛ حسن غرایاق زندی؛ علی اکبرنژادقره لو؛ محمد رضا هاشمی


اثر تمرینات ایروبیک نشسته بر زندگی زنان میانسال به بالا براساس هوش‌های منتخب

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 149-157

کلثوم مدنی پور؛ مهدی روزبهانی؛ دکتر بیژن گودرزی