تعداد مقالات: 132

3. بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 3-11

محمد مرادی نورآبادی؛ مهدی سهرابی؛ بهمن حسنوند


4. از تماشای تلویزیونی رویدادهای ورزشی تا انگیزه عمل( مطالعه موردی رویدادهای آسیایی اینچئون 2014کره )

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 73-86

بهروز زینتی؛ دکتر حمید فروغی پور؛ اکرم رضاییان


6. تاثیر تمرینات وی فیت بر ویژگی های فراشناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 177-188

ایوب هاشمی؛ محمود شیخ؛ داود حومنیان؛ فضل الله باقرزاده


7. تاثیر دو ماه آموزش بازی هندبال بر میزان خلاقیت دانش آموزان پسر 7 تا 8 سال شهرستان دزفول

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 183-195

محمد حسین صائمی نیا؛ مهدی روزبهانی؛ محمد جلیل وند


8. ارتباط سرسختی ذهنی و مهارت‌های روانی در تکواندوکاران غیرنخبه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 262-271

سحر زارعی؛ زهرا سلمان؛ محمود محبی


10. نقش اضطراب اجتماعی اندام و نظم جویی شناختی- هیجانی بر تبحر حرکتی کودکان 9 تا 11 ساله

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 10-20

علی مصطفائی؛ انور نیک نام؛ ناصر مهری نژاد؛ موسی بندک


11. رابطه‌ بین ناهنجاری‌های جسمی و آسیب‌های حرکتی در دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 12-17

باقر مهری نژاد؛ حمید فروغی پور؛ رضا صابونچی


12. اثرات تمرین های مقاومتی حاد بر سطوح آدیپونکتین در مردان جوان و میانسال

دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 20-13

شهین درخشانی؛ حسن فرجی؛ فرامرز هوشیاری


13. پیش بینی تصویر بدن و سطوح خودانتقادگری بر مبنای طرحواره های ناسازگار اولیه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 87-96

راضیه حسینی؛ دکتر کریم افشاری نیا


14. تاثیر خودگفتاری آموزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال با درجاتی از پیچیدگی و دشواری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-115

محمد رضا صادقیان شاهی؛ رزا رهاوی؛ سمانه خلیلی راد


18. رابطة نگرش نسبت به درس تربیت بدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی مدارس در میان دانش آموزان اقلیم کردستان عراق

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 272-282

محمد سعید کیانی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ لیلا نظری؛ نبیل موسی


23. اثربخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان در کنترل خشم و کاهش تکانشگری نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 97-110

سجاد ناصری نیا؛ محمد مهدی سهرابی فرد؛ دکتر محمد دکتر حاتمی؛ آذر صمدی فر


24. تعیین اثربخشی بازی درمانی بر پرخاشگری، استرس و اضطراب کودکان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 116-125

کوروش گودرزی؛ سارا مریدیان؛ مهدی روزبهانی


25. مقایسه مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان 7 تا 9 سال اقوام ایرانی: یک مطالعه میان فرهنگی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 200-210

فرشید طهماسبی؛ فرزانه حاتمی؛ مجید محمدی