1. بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 1-16

محمد مرادی نورآبادی؛ مهدی سهرابی؛ بهمن حسنوند


4. مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات مکنزی و برنامه آموزشی سلامت کمر بر بیماران دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 259-271

مریم مزیدی؛ بهروز خداداد؛ الهام شهاب پور؛ مسعود خرسندی کلور


5. بررسی تفاوت های ادراک بینایی محیطی در ورزشکاران رشته های توپی و غیرتوپی: تأکیدی بر رویکرد بالیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1398

یاسر خنجری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی


6. رابطه‌ بین ناهنجاری‌های جسمی و آسیب‌های حرکتی در دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 17-24

باقر مهری نژاد؛ حمید فروغی پور؛ رضا صابونچی؛ ناصر مهری نژاد


7. رابطه سلامت خانواده پدری ،عملکرد خانواده با سبک های هویت در نوجوانان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 127-138

طوبی حاصلی آزاد؛ دکتر مختار عارفی


8. اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب فراگیر GAD و سوء مصرف مواد مخدر در

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 210-222

مصطفی بهرامی مقدم؛ ناهیده بختیاری الوار؛ زینب حاجی؛ زینب فتحی


9. تاثیر دو ماه آموزش بازی هندبال بر میزان خلاقیت دانش آموزان پسر 7 تا 8 سال شهرستان دزفول

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 223-236

محمد حسین صائمی نیا؛ مهدی روزبهانی؛ محمد جلیل وند


11. تعیین اثربخشی بازی درمانی بر پرخاشگری، استرس و اضطراب کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398

سارا مریدیان؛ کوروش گودرزی؛ مهدی روزبهانی


13. پیش بینی تصویر بدن و سطوح خودانتقادگری بر مبنای طرحواره های ناسازگار اولیه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 139-142

راضیه حسینی؛ دکتر کریم افشاری نیا


14. تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 272-285

موسی بندک؛ پریسا نهاوندی؛ ناصر مهری نژاد؛ سعید عبدالملکی؛ سعید منشادی


15. تاثیر خودگفتاری آموزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال با درجاتی از پیچیدگی و دشواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398

رزا رهاوی؛ محمد رضا صادقیان شاهی؛ سمانه خلیلی راد


16. تاثیر سرعت های مختلف نمایش ویدئویی بر یادگیری مهارت روپایی فوتبال

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 38-50

اصغر داریی فر؛ دکتر فرشید طهماسبی؛ فرزانه حاتمی


18. بهترین پیش بینی کننده فعالیت بدنی پسران در دوره کودکی: شایستگی حرکتی، شایستگی ادراک شده و آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398

حامد سبزواری؛ عباس بهرام؛ ندا شهرزاد


20. از تماشای تلویزیونی رویدادهای ورزشی تا انگیزه عمل( مطالعه موردی رویدادهای آسیایی اینچئون 2014کره )

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 161-176

بهروز زینتی؛ دکتر حمید فروغی پور؛ اکرم رضاییان


21. پیش‌بینی تعالی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از طریق توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398

علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ محمد سیاوشی؛ حسین عامریان


23. اثربخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان در کنترل خشم و کاهش تکانشگری نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 176-190

سجاد ناصری نیا؛ محمد مهدی سهرابی فرد؛ دکتر محمد دکتر حاتمی؛ آذر صمدی فر


24. تأثیر مداخلات رایانه ای حرکتی (ایکس باکس کینکت) بر مهارت های حرکتی درشت کودکان دارای تأخیر حرکتی: تاکید بر تمرینات مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398

محمد رستمی پور؛ محمد علی اصلانخانی؛ احسان زارعیان


25. رابطه ویژگی‌های شخصیتی با انگیزش پیشرفت از طریق واسطه گری هوش هیجانی و عزت نفس در دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 96-109

ابراهیم یعقوب زاده؛ سیده مریم پورمحمدی؛ ناصر مهری نژاد؛ موسی بندک


شماره‌های پیشین نشریه