تعداد مقالات: 42
1. بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 3-11

محمد مرادی نورآبادی؛ مهدی سهرابی؛ بهمن حسنوند


4. مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات مکنزی و برنامه آموزشی سلامت کمر بر بیماران دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 259-271

مریم مزیدی؛ بهروز خداداد؛ الهام شهاب پور؛ مسعود خرسندی کلور


6. تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت‌ هماهنگی دستی در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 170-180

محمد رستمی پور؛ زهرا گلزاری؛ الهه صالح طریق


7. رابطه‌ بین ناهنجاری‌های جسمی و آسیب‌های حرکتی در دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 14-18

باقر مهری نژاد؛ حمید فروغی پور؛ رضا صابونچی؛ ناصر مهری نژاد


8. رابطه سلامت خانواده پدری ،عملکرد خانواده با سبک های هویت در نوجوانان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 127-138

طوبی حاصلی آزاد؛ دکتر مختار عارفی


9. اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب فراگیر GAD و سوء مصرف مواد مخدر در

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 210-222

مصطفی بهرامی مقدم؛ ناهیده بختیاری الوار؛ زینب حاجی؛ زینب فتحی


10. تاثیر دو ماه آموزش بازی هندبال بر میزان خلاقیت دانش آموزان پسر 7 تا 8 سال شهرستان دزفول

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 223-236

محمد حسین صائمی نیا؛ مهدی روزبهانی؛ محمد جلیل وند


12. تعیین اثربخشی بازی درمانی بر پرخاشگری، استرس و اضطراب کودکان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 117-125

سارا مریدیان؛ کوروش گودرزی؛ مهدی روزبهانی


14. پیش بینی تصویر بدن و سطوح خودانتقادگری بر مبنای طرحواره های ناسازگار اولیه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 139-142

راضیه حسینی؛ دکتر کریم افشاری نیا


15. تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 272-285

موسی بندک؛ پریسا نهاوندی؛ ناصر مهری نژاد؛ سعید عبدالملکی؛ سعید منشادی


16. تاثیر خودگفتاری آموزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال با درجاتی از پیچیدگی و دشواری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 106-115

محمد رضا صادقیان شاهی؛ رزا رهاوی؛ سمانه خلیلی راد


17. تاثیر سرعت های مختلف نمایش ویدئویی بر یادگیری مهارت روپایی فوتبال

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 31-38

اصغر داریی فر؛ دکتر فرشید طهماسبی؛ فرزانه حاتمی


22. از تماشای تلویزیونی رویدادهای ورزشی تا انگیزه عمل( مطالعه موردی رویدادهای آسیایی اینچئون 2014کره )

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 161-176

بهروز زینتی؛ دکتر حمید فروغی پور؛ اکرم رضاییان


23. پیش‌بینی تعالی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از طریق توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-45

باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ محمد سیاوشی؛ حسین عامریان


شماره‌های پیشین نشریه