ارتباط بین شدت ناتوانی، درد و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 39-45

سمیراء کامیابی؛ منصور صاحب الزمانی؛ اسماعیل شریفیان؛ عبدالحمید دانشجو؛ حانیه سبزکار؛ سمیه گرجی بازیاری


شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ‌های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 65-87

فرزانه اویسی ثانی؛ محمد کشتی دار؛ مهدی طالبپور


تدوین مضامین تعالی استراتژیک فوتبال خراسان شمالی با رویکرد آمیخته بازاریابی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 107-115

سید محمد امیری؛ سید مرتضی عظیم زاده


مقایسه میزان شیوع، شدت و ناتوانی ناشی از کمردرد غیر اختصاصی در زنان و مردان کاتارو نخبه کشوری

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 117-123

سمیراء کامیابی؛ منصور صاحب الزمانی؛ اشرف امینی


بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در سازمان های ورزشی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 163-173

مهدی بارانی؛ مهدی طالب پور؛ محمد کشتی دار


تاثیر بازی درمانی بر مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای پسران 7 الی 10 سال مبتلا به اختلال طیف اُتیسم

دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 189-198

محبوب داداش زاده؛ محمود شیخ؛ حسین داداش زاده؛ صابر قادری


تأثیر آرام‌سازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی نوجوانان دختر

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 237-245

مژگان رودسرابی؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی


اثر یک فعالیت استقامتی دوچرخه‌سواری بر غلظت سرمی سورفکتنت D و پروتئین‌های کلارا

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 257-262

رامین منصوری؛ زهرا نظری؛ سمانه صفری حسن آبادی؛ ابراهیم برارپور


ارتباط بین اضطراب صفتی رقابتی با آسیب بازیکنان لیگ بیس بال ایران

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 275-282

محمدحسین آرچین؛ محسن باقرزاده؛ حسن غرایاق زندی