نقش پیش‌بین سبک‌های دفاعی و خودشناسی انسجامی در تکانشگری نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد چالوس

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

تکانشگری به‌عنوان یکی از نشانه‌های نوسانات دوران نوجوانی تأثیر بسزایی بر روی نوجوانان این سنین دارد ازجمله قماربازی بیمار گون، اختلالات نقص توجه-بیش فعالی، اختلال شخصیت مرزی، خودکشی، رفتارهای خودزنی و فشارهای جنسی. این پژوهش باهدف بررسی نقش پیش‌بین سبک­های دفاعی و خودشناسی بر تکانشگری نوجوانان صورت گرفت. بدین منظور تعداد 279 دانش‌آموز نوجوان کلاس هشتم و نهم مدارس کرج به‌عنوان نمونه در این طرح از طریق نمونه‌گیری طبقه­ای انتساب متناسب شرکت نمودند و تعدادی از پرسشنامه‌های خودشناسی انسجامی، سبک‌های دفاعی و تکانشگری بارت را به‌صورت حضوری در بازه‌ی زمانی اسفندماه 1398 تکمیل نمودند  مابقی و به‌صورت آنلاین به سبب انتشار ویروس کووید-19 و تعطیلی مدارس مابقی نمونه‌ها از طریق سامانه‌ی شاد کامل شد. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است لذا در تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که سبک دفاعی رشد یافته، خودشناسی تأملی و انسجامی به‌صورت منفی و سبک دفاعی روان آزرده و  رشدنایافته به‌صورت مثبت در پیش‌بینی  تکانشگری نوجوانان ایفای نقش می‌کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The predicting role of defense styles and Integrative self-knowledge in adolescent impulsivity

نویسندگان [English]

  • sepideh elmi 1
  • ensiyeh sadeghy 2
1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد چالوس
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
چکیده [English]

Impulsivity as one of the signs of fluctuations in adolescence has a significant effect on adolescents of this age, including morbid gambling, attention deficit hyperactivity disorder, borderline personality disorder, suicide, self-harming behaviors and sexual stress. Defensive and self-aware of adolescent impulsivity. For this purpose, 279 eighth and ninth grade adolescent students of Karaj schools participated in this project as a sample through cluster sampling and a number of questionnaires of cohesive self-knowledge, defense styles and Bart's impulsivity in person in March 2017. Completed the rest and online due to the spread of Covid-19 virus and the closure of schools, the rest of the samples were completed through the happy system. This research is a descriptive-correlation type, so regression method was used in data analysis. The results showed that developed defensive style, reflective and cohesive self-knowledge negatively and psychologically disturbed and undeveloped defensive style play a positive role in predicting adolescent impulsivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • impulsivity
  • adolescents
  • defensive styles
  • cohesive self-knowledge