اهداف و چشم انداز

مجله علوم حرکتی و رفتاری  به منظور نشر و گسترش فعالیت‌های پژوهشی، اطلاعات حاصل از تازه‌ترین پژوهش‌های محققین در زمینه‌های مختلف علوم ورزشی به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و انگلیسی انتشار می یابد.