اطلاعات فصلنامه  علوم حرکتی و رفتاری

 • صاحب امتیاز  دکتر مهدی تاراجیان
 • شاپا الکترونیکی:  2645-7792
 • آغاز انتشار مجله: 1397
 • نوع انتشار : برخط
 • دوره انتشار : فصلنامه
 • رتبه مجله
 • موضوع:  تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • نوع مجله:  دانشگاهی / تخصصی
 • کشور : ایران
 • زبان:  فارسی (با چکیده مبسوط انگلیسی و کتاب‌شناسی و منابع انگلیسی) و انگلیسی
 • انواع مقاله‌های مورد پذیرش : مقاله تحلیلی؛ مقاله مروری؛ مقاله پژوهشی
 • هیأت تحریریه مشخصات اعضای هیأت
 • خط‌مشی داوری:  دوسو ناشناس (حداقل ۳ داور)
 • زمان بررسی اولیه:  حداکثر ۱ هفته
 • زمان داوری : ۳ الی ۶ ماه
 • هزینه داوری و انتشار : برای نویسندگان داخل ایران هزینه دارد / برای نویسندگان خارج از ایران هزینه ندارد.
 • دسترسی پیشرفته : 
 • آدرس پست الکترونیک : www.jmbs.ir@gmail.com
 • نوع مجوز: CC-BY  
 • نوع دسترسی دسترسی آزاد (Open Access)
 • استراتژی مقابله با سرقت علمی
 • اخلاق نشر تبعیت از قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE)
 • سبک ارجاع APA
 • منابع درآمد دریافت هزینه از نویسندگان مقاله‌ها
 • تبلیغات هیچگونه تبلیغاتی که منافع انتفاعی داشته باشد در وب‌سایت مجله و یا متن مقالات منتشر شده نمایش داده نمی‌شود.
 • بایگانی توسط نویسندگان : نویسندگان مجاز هستند آثار خود را به صورت آنلاین در مخازن نهادی/ انضباطی یا در وب سایت خود پست کنند.  
 • بایگانی توسط مجله :  بایگانی داخلی و بایگانی در کتابخانه ملی ایران

به اطلاع نویسندگان و خوانندگان گرامی فصلنامه  علوم حرکتی و رفتاری می‌رساند، این فصلنامه مقالات و آثار علمی به زبان انگلیسی منتشر می نماید.

اخذ  DOI " شناسه دیجیتال مقاله" از موسسه بین المللی  MEDRA

کلیه مقالاتی که از تابستان سال 1402 در این مجله منتشر می‌شوند، دارای شناسه DOI خواهند بود.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

فصلنامه  علوم حرکتی و رفتاری، دارای دسترسی آزاد برای عموم است. 

Open Access

شماره جاری: دوره 6، شماره 4، دی 1402 

تحلیل رفتارهای ضداجتماعی در بازیکنان مرد فوتسال ایران

10.22034/jmbs.2024.442906.1197

حسام الدین میرصمدی؛ حبیب محمدپور یقینی؛ حمید جنانی؛ جعفر برقی مقدم


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر مهدی تاراجیان

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان