درباره نشریه

این فصلنامه  با رویکرد علمی است که به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف علوم ورزشی و روانشناسی  انتشار می یابد. 

 امید است با انتشار این مجله گامی نوین در جهت توسعه و بهبود علمی و عملی در حوزه علوم ورزشی و ورزش های همگانی  برداشته شود و زمینه های پیشرفت روزافزون ایران عزیزمان را فراهم کنیم.

به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشریه علوم حرکتی و رفتاری به زبان فارسی و انگلیسی به شماره 82502 مورخ 1397/04/25 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و صادر شده است.

 مجله علوم حرکتی و رفتاری برای داوری و چاپ مقاله هزینه دریافت می نماید که به شرح زیر می باشد:
بدینوسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می­رساند  برای انجام مراحل داوری هر مقاله که به این مجله برای بررسی و داوری ارسال شود، مبلغ 200،000 تومان (دویست هزار تومان) دریافت خواهد شد. همچنین درصورت پذیرفته شدن هر مقاله جهت چاپ، مبلغ 200،000 تومان (دویست هزار تومان) دیگر برای تأمین بخشی از هزینه­ های چاپ از نویسنده (گان) دریافت خواهد شد. به عبارت دیگر برای بررسی و چاپ مقالات پذیرفته شده مبلغ 4۰۰۰۰۰ تومان (چهار صد هزار تومان) از نویسندگان دریافت خواهد شد لازم به ذکر است این مبلغ به شماره حساب جاری 0341977327000  و یا شماره کارت 6037991784618641 نزد بانک ملی،  به نام صاحب امتیاز مجله واریز نموده و اصل فیش آن را به صورت فایل ضمیمه بر روی پرونده آپلود نمایید.