تبیین اثرات همه‌گیری کووید 19 بر مشارکت ورزشی بانوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه جامعه شناسی ورزشی ، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به تبیین اثرات کووید 19 بر مشارکت ورزشی بانوان شرکت کننده در باشگاههای مناطق 5 و 16تهران در سال 1399 می پردازد و یک مطالعه کیفی است که با استفاده از روش گراندد تئوری یا نظریه زمینه ای مورد پژوهش قرار گرفته است . برای این تحقیق مصاحبه های نیمه ساختار یافته ای صورت گرفته است. .انجام مصاحبه ها بروش حضوری و یا تلفنی انجام شده است در مواردی نیز از طریق ارسال فایل های صوتی از طریق فضای مجازی و یا ویدئو کنفرانس در شبکه های اجتماعی انجام گرفته است .مصاحبه ها با تعدادی حدود 30 نفر از بانوان مشارکت کننده در باشگاههای مناطق 5 و 16 تهران از بین رده سنی بین 18 الی 60 سال صورت گرفته است و سعی شده است در انتخاب افراد مصاحبه شونده تنوع حداکثری رعایت شود تا داده های جمع آوری شده خیلی سریع به اشباع نرسند و نتایج از کیفیت بیشتری برخوردار شوند.در هر جا لازم شد مصاحبه های تکمیلی نیز انجام گرفت و داده های بیشتری در دسترس قرار گرفت.پس از انجام مصاحبه ها نسبت به مکتوب کردن آنها اقدام و تجزیه و تحلیل آنها آغاز شد. جهت تجزیه و تحلیل موضوعی نرم افزار ماکس کیو آی دی (MAXQAD ) را مورداستفاده قرار دادیم و موضوعات زیر مورد شناسایی قرار گرفتند:
1-سلامتی یک اصل    2- ترس و استرس   3-مشارکت باشگاهی   4-فعالیت بدنی
نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که اگر چه مشارکت ورزشی در باشگاههای مناطق 5 و 16 تهران به سبب تعطیلی ناشی از شرایط اضطراری همه گیری کووید 19 و یا به سبب ترس از ابتلا و یا موارد دیگر کاهش چشمگیری داشته است ولی فعالیت بدنی بانوانی که در باشگاههای ورزشی قبل شیوع  این بیماری مشارکت داشتند کاهش نیافته بلکه در مواردی نیز بیشتر شده است ولی نوع فعالیت ورزشی با توجه به عدم دسترسی به تجهیزات لازم و یا فضای تخصیصی و در مواردی وجود مربی تغییر نموده و مکان این فعالیت نیز با توجه به شرایط موجود در مکانهایی از قبیل منازل و یا فضاهای باز باشگاهها و یا در پارکها عمومی دچار جابجایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the effects of Covid-19 pandemic on women’s

نویسنده [English]

  • bahram ghadimi
Associate Professor, Department of Sports Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study explains the effects of Covid 19 on the participation of women athletes in clubs in the 5th and 16th areas of Tehran in 1399 and is a qualitative study that has been researched using grounded theory. For this research, semi-structured interviews have been conducted. The interviews have been conducted in face to face or by telephone. In some cases, the interviews have been conducted by sending audio files through cyberspace or video confrencing on social networks. With about 30 women participating in clubs in areas 5 and 16 of Tehran between the ages of 18 to 60 years and tried maximum diversity has been observed in the selection of interviewees so that the collected data do not saturate too quickly and the results have more quality. Wherever necessary, additional interviews were conducted and more data were available. The interviews were written down and analyzed. For thematic analysis, MAXQAD software was used and the following topics were identified:
1 - Health is fundamental 2 - Club participation 3 - Fear and Stress 4 – Physical activity
 The results indicate that although sports participation in clubs in the 5th and 16th areas of Tehran has decreased significantly due to the closure due to the emergency situation of the Covid 19 epidemic or due to fear of infection or other cases, but the physical activity of women who In previous sports clubs, the prevalence of this disease has not decreased, but in some cases it has increased, but the type of sports activity due to lack of access to the necessary equipment or space and in some cases the presence of a coach has changed and the location of this activity according to conditions available in places such as homes or open spaces of clubs or in public parks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Club Participation
  • Tehran Clubs
  • Women's Sports
  • Covid 19 Impacts - Sports Activity