ارتباط رشد الگوهای بنیادی کنترل شئ با مولفه های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم ورزشی - دانشگاه ازاد اسلامی

2 گروه علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی و احد بروجرد، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط رشد الگوهای بنیادی کنترل شئ با مولفه های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت کودکان دانش‌آموزان پسر 7 تا 9 ساله بود. نمونه آماری مشتمل بر 388 شرکت کننده داوطلب بود. رشد الگو‌های بنیادی با استفاده از آزمون اولریخ و مولفه های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت کودکان با استفاده از آزمون های دوی 540متر ، آزمون کشش بارفیکس اصلاح شده و آزمون دراز نشست اصلاح شده اندازه گیری شد. آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ ویرایش دوم (2000) نسخه اصلاح شده ابزاری است توسط دکتر بورلی‌ دی اولریخ (1985) به‌ عنوان وسیله‌ای جهت ارزیابی مهارت‌های حرکتی منتخب در کودکان 3 تا 10 ساله و بالاترساخته شد است. مهارت‌های کنترل شی و جابجایی منتخب یک آزمون 12 موردی را تشکیل می‌دهند. مهارت‌های جابجایی شامل دویدن، چهارنعل رفتن، لی‌لی کردن، جهیدن، پرش طول، سرخوردن است، مهارت دستکاری شامل ضربه زدن باپا، پرتاب در حالت دست بالای شانه، غلتاندن شیء از حالت پایین شانه است. آزمون همبستگی رواسپیرومن نشان داد که رشد الگوهای بنیادی کنترل شئ با مولفه های آمادگی جسمانی ارتباط معنا داری دارد (05/0p≤ ). بنابراین کودکانی که رشد الگوهای بنیادی بیشتری را تجربه کرده اند از آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت بیشتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the development of the fundamental patterns of object control with the components of physical fitness associated with children's health

نویسندگان [English]

  • mehdi tarajian 1
  • mehdi roozbahani 2
1 Sport Sciences - Islamic Azad University
2 Department of Sport Sciences, Islamic Azad University, Azad Borujerd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between the development of the fundamental patterns of object control and the components of physical fitness related to children's health in male students aged 7 to 9 years. The sample consisted of 388 volunteers. Growth patterns were measured using the Ulrich test and physical fitness components related to children's health using 540 m long tests, modified flexural tensile test and modified length test. The Ulrich Durable Motor Growth Test (2000) is a revised instrument by Dr. Beverly D Orlech (1985) as a tool for evaluating selected motor skills in children aged 3 to 10 years and older. Object-control skills and selected displacements make up a 12-item test. Moving skills include running, quadrangling, licking, jumping, jumping, sliding, manipulation skills including knocking down, throwing at the upper hand side of the shoulder, rolling the object from the bottom of the shoulder. Rossiperoman's correlation test showed that the growth of fundamental patterns of object control with physical fitness components has a significant relationship (p≤0.05). Therefore, children who experienced more fundamental patterns of development were more likely to be physically fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental movement patterns
  • patterns of object control
  • fitness
  • children