ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، پیام نور، کرج، ایران

2 استاد اقتصاد، پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت، تبیینی (علی) است. جامعه آماری پژوهش شامل 32 تیم لیگ برتر فوتبال کشور در سال­های 1394 و 1395 بودند.
روش شناسی: جهت جمع­آوری داده­ها از اطلاعات موجود در سایت­های سازمان لیگ، بانک مرکزی، ورزش 3، نود و همچنین مصاحبه با مدیران و روابط عمومی­های باشگاه­ها منتخب استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون رگرسیون چندگانه و لجستیک در نرم‌افزار E Views (نسخه 9) در سطح 5/0 استفاده گردید.
نتایج:  نتایج نشان داد که میزان اعتبار تیم‌ها، سرمایه‌گذاری در تیم‌های پایه و وجود هوادار بیشتر در ورزشگاه، اثری مثبت و معنادار بر موفقیت آن‌ها داشته (05/0  P ≤) ، اما میزان حمایت مالی، شهر محل استقرار تیم‌ها، تحصیلات کادر فنی و برخورداری از مربی خارجی بر موفقیت تیم‌ها اثری معنادار نداشته است (05/0 <P).
نتیجه گیری: بنابراین می­توان گفت که با توجه به نقش مثبت میزان اعتبار تیم‌ها در به خدمت گرفتن بازیکنان، کادر فنی و همچنین امکانات بهتر و به‌تبع آن تلاش برای جذب هواداران بیشتر و همچنین سرمایه‌گذاری در تیم‌های پایه به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تیم‌های بزرگ‌سال، می‌توان بیان کرد سایر تیم‌ها نیز می‌توانند با الگو گرفتن از تیم‌های موفق و الگو گرفتن از روش آن‌ها در کسب موفقیت تلاش نموده و از طرفی از هدر رفت هزینه‌ها و سقوط به سطوح پایین‌تر که با ضررهای مالی فراوانی همراه می‌باشند، جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of effective economic factors on success of Iran's soccer premier league teams

نویسندگان [English]

  • Leili Qorbani Mourineh 1
  • Farhad Khodadad Kashi 2
  • Dr. Alibagher Nazarian 3
1 Msc in Econimics, Payam-Noor, Karaj, Iran
2 Professor in Economics, Payam-Noor, Tehran, Iran
3 Sport Injuries and Corrective Exercises, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effective economic factors on success of Iran's soccer premier league teams. This was a practical and causal study. Data of 32 teams during 1394 and 1395 years collect. Data of 32 teams during 1394 and 1395 years collect. Information of soccer league organization, Central Bank, Varzesh 3, Navad and interview with Club's manager and Public relation officers were used to collect data. E Views Software (Version 9), Multiple Regression test and Logistic were used to analyzed data. Level of significance was 0.05. Results of the study show that team's expenses, investment on basic teams and more fans have positive and significance effects on team success(P≤0.05) but financial support, the location of teams, foreign and level of education of teams coaches haven’t significant effects on success(P>0.05). With regarding to team's expenses to engage top players, professional team staffs and more facilities and also try to absorb more fans and investment on basic teams (as a support teams for man team), it can conclude that the other teams can imitate this model of successful teams to reach success and prevent expense wasting and finally fall team to lower levels and minimizing financials losses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Success
  • Sport Economics
  • Club
  • Sport Investment