کلیدواژه‌ها = تمرینات عملکردی شدید
تاثیر تمرینات عملکردی ‏شدید بر توان بی هوازی و خستگی زنان دارای اضافه وزن

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 153-161

فاطمه صادقی جندانی؛ اکبر اعظمیان جزی؛ بنفشه محمدی