اثر خستگی بر مبادله سرعت- دقت در شاخص‌های دشواری مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر خستگی بر مبادله سرعت- دقت در شاخص­های دشواری مختلف بود. جامعه آماری شامل ورزشکاران زن رشته کاراته شهر اهواز با دامنه سنی 13 تا 17 سال می باشد.
روش شناسی:  تعداد 15 نفر بصورت دسترس در پژوهش شرکت کردند. ابتدا از شرکت کنندگان آزمون مبادله سرعت – دقت با شاخص های دشواری­ مختلف در شرایط بدون خستگی گرفته شد سپس برای اعمال خستگی از پروتکل تغییر یافته آستراند استفاده شد. با استفاده از نرم افزار شاخص دشواری تعداد ضربات صحیح و خطا به یک هدف، زمان انجام یک حرکت، میانگین زمانی حرکت با ضرب آهنگ­های آهسته و سریع به اشکال دو و سه هدفه ارزیابی شد.
نتایج:  نتایج نشان داد که در شرایط ضرب آهنگ تند و آهسته با شاخص دشواری سه هدفه خستگی تاثیر معناداری بر عملکرد آزمودنی ها داشت اما در شرایط با شاخص دشواری دو هدفه تاثیر معناداری مشاهده نشد. علاوه بر این در پهنای موثر هدف در سطح دشواری دو هدفه با ضرب آهنگ آهسته در شرایط استراحت، بین اهداف سمت راست، چپ و پایین تفاوتی مشاهده نشد اما در شرایط شاخص دشواری سه هدفه با ضرب آهنگ تند خستگی تاثیر معناداری بر عملکرد آزمودنی­ها داشت.
نتیجه گیری: با توجه به یافته­ها بنظر می­رسد که شاخص دشواری یک ماهیت حیاتی عملکردحرکتی است که تحت تاثیر شرایط خستگی قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Fatigue on Speed-Accuracy Exchange in Different Difficulty Indicators

نویسنده [English]

  • Bahareh Rostami
Master of Motor Behavior, Islamic Azad University, Shushtar Branch, Shushtar, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of fatigue on speed-accuracy tradeoff in different difficulty indices. The statistical population consists of female athletes of karate in Ahwaz with the age range of 13-17 years. First, participants were given a speed-accuracy swap test with different difficulty indices under fatigue conditions, then modified Astrand protocol was used for fatigue. Difficulty index and number of correct kicks and misses to a target were calculated using the difficulty index software, the time of a move, the average time of movement by multiplying slow and fast tracks by two- and three-goal shapes. The results showed that in fast and slow multiplication conditions with fatigue difficulty index of three goals had a significant effect on subjects' performance but no significant effect was observed in the condition of two-objective difficulty index. In addition, there was no significant difference between the right, left, and low targets in the two-goal difficulty level with slow beat multiplication at rest, but in the fatigue beat multiplier at three targets, there was no significant effect on subject performance. According to the findings, difficulty index is a critical nature of motor performance affected by fatigue conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Difficulty index
  • speed-precision
  • fatigue