بررسی سلامت عمومی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی بالینی، دانشگاه آزاد اسامی واحد نور

چکیده

هدف این پژوهش بررسی سلامت عمومی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان بود. به این منظور ، 248 نفر از معلمان شاغل شهر چمستان ، دو پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (GHQ) برای انداره گیری چهار خرده مقیاس سلامت جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد های اجتماعی و افسردگی و پرسشنامه بک برای سنجش سطح فعالیت بدنی را تکمیل کردند. آزمون یو من ویتنی برای مقایسه گروه ها نشان داد که معلمان فعال شهر چمستان در مقایسه با معلمان فعال شهر چمستان غیر فعال دارای سلامت عمومی بالاتر، سلامت جسمانی بهتر، اضطراب و اختلال خواب کمتر، کارکردهای اجتمائی مطلوب تر و دارای سطح افسردگی کمتر می باشند( 01/ p ≤) . سلامت عمومی و زیر شاخص های سلامت عمومی معلمان فعال بالاتر از معلمان غیر فعال است. فعالیت جسمانی به عنوان یک ابزار مهم برای حفظ بهداشت و سلامتی جامعه می تواند در درمان و پیشگیری از بیماری های مختلف جسمانی و به همان میزان در کنترل و در درمان مشکلات روانی مثل افسردگی و اضطراب و اختلال خواب مورد استفاده واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of general health of Active and inactive teacher’s from chamestan city

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar mashyekh 1
  • ali reza hoseini 2
1
2 Master of Science , clinical exercise physiology, nour branch, Islamic azad university, nour, iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the general health of active and inactive teachers in Chamestan. To this end, 248 working teachers in Chamestan, two public health questionnaires Goldberg and Hiller (GHQ) to measure the four subscales of physical health, anxiety and sleep disorders, social functions and depression, and Beck questionnaire to measure physical activity. Completed. The UM-Whitney test for comparing groups showed that active teachers in Chamestan compared to inactive teachers in Chamestan had higher general health, better physical health, less anxiety and sleep disorders, better social functioning, and lower levels of depression. (01 / p.). The general health and its sub-indicators of active teachers are higher than those of inactive teachers are. Physical activity as an important tool for maintaining the health of society can be used in the treatment and prevention of various physical diseases and equally in the control and treatment of mental problems such as depression, anxiety and sleep disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "general health"
  • "physical health"
  • "stressed and sleepless"
  • "social functions"
  • "depression"