ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی باشگاه ها مؤسسات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ، گروه تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

باشگاه‌های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاه‌ها گردد. رابطه حقوقی باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و جز در موارد خاص مثل آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های فدراسیون‌های مربوطه تابع قانون کار می‌باشد. باشگاه‌ها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در نظام حقوقی ایران ی مبتنی بر فرض تقصیر می‌باشد. مهم‌ترین وظیفه باشگاه‌های ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه می‌باشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه می‌گردد. بنابراین مسئولیت مؤسسات ورزشی در قبال خسارات حاصله از فعالیت‌های آنها تابع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و از نوع مسئولیت نیابتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal nature of the civil liability of clubs, sports institutions

نویسنده [English]

  • javad paziresh
farhangian university
چکیده [English]

Sports clubs, like other legal entities, have rights and obligations, and failure to do so, whether contractual or legal, may result in civil or disciplinary liability for the clubs, as the case may be. The legal relationship of sports clubs with the relevant athletes and coaches is based on the labor-employer relationship and is subject to the labor law, except in special cases such as the bylaws and sections of the relevant federations. Clubs have a liability on behalf of third parties, including athletes and spectators, to the damages incurred by the relevant athletes and coaches. The basis of civil liability of sports clubs in the Iranian legal system is based on the presumption of fault. The most important duty of sports clubs is to comply with the safety obligations of the club, the non-observance of which leads to civil or disciplinary liability of the relevant club.Therefore, the liability of sports institutions for damages resulting from their activities is subject to Article 12 of the Civil Liability Law and of the type of proxy liability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clubs
  • responsibility
  • civil